Kampanjen er avsluttet.Iran: Ny bølge med fengslinger av fagforeningsaktivister

I partnerskap med the International Transport Workers Federation (ITF) og International Trade Union Confederation

Fagforeningsaktivister i Iran er igjen utsatt for forfølgelse fordi de prøver å utøve lovlig og rettmessig fagforeningsvirksomhet.

29. april, rett før 1. mai, ble Davood Razavi og Ebrahim Madadi fra fagforeningen for bussansatte i Teheran og forsteder, arrestert og fengslet i det beryktede Evin-fengselet der politiske fanger plasseres.

Dagen før ble også Mahmoud Salehi og Osman Ismaili fra "Koordineringskomiteen for å bistå i å danne fagforeninger", arrestert.

Det er ikke oppgitt noen begrunnelse for fengslingene. Det er også flere andre rapporter om overgrep mot faglige aktivister.

Bli med og protester overfor iranske myndigheter!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
Info@leader.ir, Info@judiciary.ir, Info@dadiran.ir