קמפיין זה הסתייםישראל \ סין – לא לייבוא עובדי בניין מסין לישראל בתנאי כבילה


הצטרפו לארגוני עובדים וזכויות אדם בישראל ובהונג קונג הקוראים לעצור עסקה של ממשלות ישראל וסין שבמסגרתה יועמדו עובדים סינים שיעבדו בישראל במצב נחות ותנאי העסקה פוגעניים.
העסקה בין ישראל וסין כוללת היתרים לייבוא של 20 אלף עובדים סינים על ידי סוכניות פרטיות. עובדים אלו ידרשו לשלם סכומי עתק תמורת ההיתר להגיע לעבוד בישראל. סכומים אלו מושגים באמצעות הלוואות דבר שהופך את העובדים שמגיעים בהסדר לפגיעים ונתונים לניצול ולהפרה של זכויותיהם כעובדים. ישנו קושי גדול למנוע את הפגיעה בחוקי העבודה בתנאים כאלו.
הקריאה לעצור את העסקה הישראלית – סינית עולה כעת לאור החלטה של ממשלת ישראל מה-20 בספטמבר 2015 שאפשרה ייבוא של של עובדים מסין לסין בלי להתנות את התהליך בהסכם בילטראלי בין שתי המדינות – הסכם שעליו מפקח ארגון ההגירה הבינלאומי IOM. ישראל היא צד למספר הסכמים בילטראליים שמבטיחים את זכויות מהגרי העבודה ומגנים עליהם מפני ניצול על ידי סוכנויות פרטיות לגיוס עובדים. במקרה זה לא נחתם הסכם כזה.
לפי מידע שנאסף בעבר כל עובד מסין שמקבל היתר לפי הסדרים בהם אין הסכם בילטראלי צפוי לשלם לסוכנויות הגיוס סכום שיכול להגיע ל-30 אלף דולר כתנאי לקבלת ההיתר. סכום זה שנקרא "קפאלה" הופך את העובד לתלוי לחלוטין במעסיקו למשך כשלוש שנים של עבודתו בישראל. זה מונע ממנו מכל אפשרות ליזום התאגדות באיגוד מקצועי ולמעשה פוגע בתחרות החופשית בין עובדים מהגרים ומקומיים.
תומכי זכויות עובדים וזכויות אדם קוראים לממשלת ישראל לפעול לקידום יצירת מקומות עבודה לעובדים מקומיים ולאפשר גיוס של מהגרי עבודה רק מארצות שיש לישראל הסכם בילטראלי עימן.
המסר שלכם ישלח לכתובות הדוא"ל הבאות:
sar@mof.gov.il, international@justice.gov.il, il@mofcom.gov.cn, info@china.org.cn, gazette@mail.gov.cn,