Kampanjen er avsluttet.Israel/Kina: Stopp avtalen om å importere tvangsarbeidere

I samarbeid med organisasjonen Association for Civil Rights in Israel (ACRI), den uavhengige fagorganisasjonen WAC MAAN, Workers Hotline (Kav La'Oved), Hotline for Refugees and Migrants og Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU).

Støtt fagforbundene i Hong Kong og Israel i deres krav om å stoppe en avtale mellom regjeringene i Israel og Kina som kommer til å føre til utnyttelse av migrantarbeidere.

Avtalen vil gi Israel mulighet til å rekruttere 20.000 kinesiske bygningsarbeidere gjennom private bemanningsselskaper. For å få råd til å betale de høye avgiftene, må arbeiderne ta opp store lån. I kombinasjon med at de ikke er beskyttet av israelsk arbeidslovgivning, vil dette føre til at de lett blir utnyttet.

Israel har ikke gjort noen avtale med Kina for å beskytte migrantarbeidernes rettigheter, slik landet har gjort med mange andre land. Studier viser at migrantarbeidere som rekrutteres fra land uten avtale om beskyttelse av rettigheter, kan måtte betale opp til $ 30.000 for å få arbeidstillatelse.

Dette "Kafala-systemet" gjør arbeiderne helt avhengige av arbeidsgiverne sine de tre første årene i Israel. Det hindrer dem også i å engasjere seg i fagforeninger og kreve samme rettigheter som israelske arbeidere har.

Fagforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner krever nå at den israelske regjeringen heller skal skape arbeidsmuligheter for lokale arbeidere og bare rekruttere migrantarbeidere fra land der det er inngått bilaterale avtaler som beskytter rettighetene deres.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
sar@mof.gov.il, international@justice.gov.il, il@mofcom.gov.cn, info@china.org.cn, gazette@mail.gov.cn