This campaign is now closed.Cerattepe’deki Doğa Katliamına ve Baskılara Hayır!

  
Kampanya dünya genelinde 131 ülkeden 335 sendikanın üyesi olduğu İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli (BWI) ile Türkiye'den Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası TARIM ORMAN-İŞ ve 20 yılı aşkın bir süredir Cerattepe'yi maden işletmelerinden ve diğer çevresel tehditlerden korumak için mücadele veren Yeşil Artvin Derneği'nin , Derneği'nin ortaklığında hazırlanmıştır.

Cerattepe halkı bir maden şirketinin altın, bakır ve gümüş çıkarmak uğruna ağaçları keserek ve su kaynaklarını kirtleterek yaşam alanlarını katletmeye yönelik planlarına karşı mücadele vermektedir.

Şubat ayında binlerce insan Cerattepe'de biraraya gelmiş ve Cengiz Holding'in maden işletmesi kurma planlarını protesto etmiştir. Protestolar polisin sert müdahalesi ile engellenmeye çalışılırken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri protestolara katılan ve maden projesi için planlanan hukuksuz arazi teslimini gerçekleştirmeyi reddeden TARIM ORMAN-İŞ üyelerini sürgün etmekle tehdit etmişlerdir. Bu sebeple sendika bugün bu duruma bir dur diyebilmek için bizlerin acil yardımını istemektedir. Cerattepe'deki mücadele sadece ormanları ve su kaynaklarını değil aynı zamanda bölge insanının işini de korumakla ilgili hale gelmiştir. Bununla beraber, ormanlarımızı korumanın bizler ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir dünya bırakmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.

Cerattepe'deki maden planlarına ve sendika üyelerine yapılan baskılara dur demek için kampanyamıza katılın! Gelin Cerattepe'nin eşsiz doğal güzelliklerinin sonsuza kadar yok olmasını engelleyelim!
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
ozelkalem@ormansu.gov.tr, ozelkalem@artvin.gov.tr, cengizinfo@cengiz.com.tr, e-posta@tarimorman-is.org