Kampanjen er avsluttet.Ecuador: Myndighetene truer med å oppløse lærerforbund

I partnerskap med Education International, en global fagorganisasjon med 396 fagforbund i 171 land som medlemmer. Disse forbundene representerer 32,5 millioner lærere og støttepersonell

Lærernes fagforbund i Ecuador - UNE (Unión Nacional de Educadores) - er truet. Utdanningsdepartementet har satt i gang prosesser for å oppløse og nedlegge hele forbundet. Ifølge UNE er dette en hevn for at forbundet på ILO-konferansen og i FNs menneskerettighetskomité offentlig la fram i detalj hvordan regjeringen systematisk bryter retten til fri organisering.

Myndighetene rettferdiggjør oppløsningen av fagforbundet ved å vise til et nytt dekret som gjelder registrering av non-profit organisasjoner, til tross for at Utdanningsdepartementet tidligere i år forsikret ILO at dette dekretet ikke gjaldt fagorganisasjoner.

Lærernes globale fagorganisasjon, Education International, og UNE ber deg om å protestere overfor utdanningsministeren i Ecuador, Augusto Espinosa Andrade, og kreve at han stopper den juridiske prosessen mot lærernes fagforbund, og at han respekterer de grunnleggende faglige rettighetene til ansatte i utdanningssektoren og deres organisasjoner.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
augusto.espinosa@educacion.gob.ec, freddy.penafiel@educacion.gob.ec, leonardo_berrezueta@trabajo.gob.ec, onuginebra@mmrree.gob.ec, embassy@ecuador.org, rights@ei-ie.org