This campaign is now closed.Ecuador: Regeringen hotar att stänga lärarfacket

Tillsammans med Education International, det globala lärarfacket som samlar 396 föreningar i 171 länder vilka tillsammans representerar 32.5 miljoner medlemmar.

Utbildningsdepartementet i Ecuador har inlett ett rättsligt förfarande för att upplösa lärarfacket UNE (Unión Nacional de Educadores) som nu står inför hotet att behöva stänga. Enligt UNE är det en hämndaktion från regeringens sida för de uttalanden som facket i år gjort vid ILO-konferensen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Fackets uttalanden redogör i detalj och med bevis hur regeringen systematiskt kränker föreningsfriheten.

Regeringen motiverar stämningen med lydelsen i en förordning, dekret 16, som reglerar registreringen av ideella organisationer. Men arbetsmarknadsdepartementet försäkrade tidigare i år ILO (FN-organet International Labour Organisation) att dekret 16 inte gäller för fackföreningar.

Lärarnas världsfack, Education International, och UNE uppmanar er att kräva att utbildningsministern i Ecuador, Augusto Espinosa Andrade, stoppar de rättsliga åtgärder man inlett mot lärarfacket och att man respekterar de mänskliga rättigheterna för lärarna och deras organisationer.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
augusto.espinosa@educacion.gob.ec, freddy.penafiel@educacion.gob.ec, leonardo_berrezueta@trabajo.gob.ec, onuginebra@mmrree.gob.ec, embassy@ecuador.org, rights@ei-ie.org