This campaign is now closed.Türkiye: Özgür basın demokrasinin temelidir, basını serbest bırakın!

Bu yazı Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’yla iş birliğinde sunulmaktadır. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu 140 ülkede, 600,000 gazeteciyi temsil etmekte ve 179 ulusal sendikal bağlantısı bulunmaktadır. Gazetecilerin hakları ve basın özgürlüğü için mücadelede bulunmaktadır.

Darbe girişiminden sonra yüzlerce gazeteci tutuklandı, işten atıldı ve taciz edildi- gazetecileri serbest bırakın. 15 Temmuz darbe girişiminde 250 kişi hayatını kaybetti ve ayni zamanda bu darbe girişimi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi temel bir demokratik yapıyı kendisine hedef olarak seçti. Uluslararası ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (IFJ-EFJ) hem darbeyi hem de sivil topluma, gazetecilere ve medya şirketlerine karşı uygulanan şiddetti koşulsuz bir şekilde kınıyor.
Başarısız darbe girişiminden sonra ohal ilan edip, darbeyle bağlantısı olduğunu düşündükleri kişilere yönelik ölçüsüz baskı ve şiddet uygulamaya devam ediyorlar.
Türk Hükûmeti, simdi eleştirileri susturmak için karşı görüşteki gazetecileri tutukluyor, radyo ve televizyon kanallarını kapatıyor ve interneti sansür ediyor. Temmuzdan beri 90 gazeteci hapis edildi ve 130 dan fazla medya kurumu yasaklandı. 2500 gazeteci işini kaybetti ve onlarca medya işçisine tutuklama emri çıkartıldı. Saklanan veya kaçan gazetecilerin ailelerine baskı uygulayarak onları tutukluyorlar.

Dünyanın her yerinde basın işçileri, gazeteciler ve özgür basın için çalışan etkinciler birleşerek, Türkiye’de ki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmaları için protestolar düzenlediler.
Özgür basın demokrasinin temelidir. Hak arıyoruz. Türkiye'deki gazeteciler serbest bırakmalı. Gazetecilik suç değildir.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
contact@tccb.gov.tr, info@adalet.gov.tr, ibrahimkalin@gmail.com