این کمپین در حال حاضر تمام شده استطلب آزادی برای آقای اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان

آقای اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان در تهران به شش سال زندان به اتهام ساختگی، از جمله یکی برای "مونتاژ و تبانی علیه امنیت ملی" محکوم شده است. این اتهامات ناعادلانه و نقض کنوانسیون های حقوق بشر میباشند، از جمله برای کسانیکه محافظین آزادی بیان و انجمنها، و همچنین حق اتحادیه در مورد مشورت سیاست آموزش و پرورش هستند. مقامات در حال تلاش برای ساکت کردن نارضایتی معلمان از طریق سرکوب و حبس طولانی اعضای اتحادیه و فعالان میباشند.
پیام شما به این نشانی‌های ای‌میل فرستاده خواهد شد:
iran@un.int, rights@ei-ie.org, secretariat@iranembassy.be