Ĉi tiu kampanjo estas nun fermita.Brazilo: Ĉesigu la atakojn kontraŭ la sindikato en la Universitato de San Paŭlo


Partnerece kun CSP Conlutas, Brazila nacia centrala sindikato, kiu estas luktema, klasbatala, sendependa kaj internaciisma, kaj SINTUSP, kiu reprezentas 14000 teknikaj kaj administraj laboristoj en la plej granda brazila universitato, la Universitato de San Paŭlo.

Kadre de la ondo de atakoj en la tuta lando kontraŭ la laborratoj, la prezidanto de la plej granda universitato de Brazilo, la universitato de San Paŭlo (USP), Marco Antônio Zago, persiste daŭras en sia nekaŝita projekto « elimini la sindikatismon en la universitato ». En aprilo, la laboristoj kaj ties defendantoj sukcese luktis kontraŭ la provo de elpelado de la sindikato el ties oficejoj. Poste, dum la decembraj ferioj, la prezidanteco akiris juran decidon por elpeladi la sindikaton el iliaj oficejoj, se necese per interveno de la polico kaj militistoj. SINTUSP okupas siajn oficejojn en la universitato ekde ĝia fondo ĝis hodiaŭ, akorde kun ĉiuj administradoj.

Iu Prezidanto de universitato jam provis fizike forpeli la sindikaton, kaj tio okazis en 1979, dum la militista diktaturo.

Nun, en la « demokratio » de Zago, la sindikato estas forpelita sen ia ajn intertraktado kaj administra aŭ jura bazo. Temas pri milita deklaracio kontraŭ la universitata komunumo, kaj la fundamentaj rajtoj pri organizado de la tuta laboristaro. La direkcio ankaŭ maldungis la sindikatajn gvidantojn, kaj plenumis multajn sensencajn procedurojn kontraŭ la gvidantoj kaj aktivuloj de la SINTUSP. Tiuj laboristoj engaĝiĝas lukti kontraŭ ĉiaj provoj celantaj « elimini la sindikatismon de la USP ».
Via mesaĝo estos sendita al la sekvantaj retpoŝt-adresoj:
gr@usp.br, gvr@usp.br, pg@usp.br, gscs@usp.br, syur@usp.br, seguranca@sp.gov.br, sintuspfica@gmail.com