This campaign is now closed.Ukrayna: Kiev’deki toplu taşıt işçilerin hakları saldırı altında

Bu kampanya Ukrayna Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu’yla (KPVU) iş birliğinde sunulmaktadır. KPVU ITUC sendika merkezine bağlıdır.

Kamuya ait bir ulaştırma şirketi olan Kyivpastrans işçileri, 2016 yılının Nisan ayında, Kurenivske

troleybüs deposunda yaşanan iş güvenliği ihlalleriyle mücadele etmek için bağımsız bir sendika

kurdular. Şirket yönetimi işçilerin örgütlenme girişimine, Ukrayna Hür İşçi Sendikaları

Konfederasyonu’na (KVPU) üye olan sendikayı tanımayı reddederek, sendika üyelerini baskı altına

alarak, tehdit ederek ve gözdağı vererek karşılık verdi. Sendika üyeleri şantaja maruz bırakıldı,

ikramiyeleri ödenmedi, işten el çektirildi, şirketin sağladığı lojmanlardan çıkarıldı ve fiziksel olarak

saldırıya uğradı.

Kiev belediye başkanına bir mesaj göndererek Kyivpastrans’ta örgütlenen bağımsız sendikanın

korunmasına yardımcı olun.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
vl_tch1@sw.uz.gov.ua, uizdpi@gmail.com