Táto kampaň už skončila.Jemen: Spoločnosť DNO musí zaplatiť svojim pracovníkom

V spolupráci so združením odborov IndustriALL Global Union, ktoré zastupuje 50 miliónov zamestnancov ťažobného, energetického a výrobného priemyslu zo 140 krajín, a s jej nórskou pridruženou organizáciou Industri Energi zastupujúcou kolektívne záujmy 60 000 členov v metalurgickom, drevospracujúcom, ropnom a plynárenskom priemysle na zemi a na mori, ako aj v súvisiacich odvetviach.

Nórska ropná spoločnosť DNO už 18 mesiacov nezaplatila svojim 175 pracovníkom v Jemene. Spoločnosť zastavila svoju prevádzku v Jemene po vypuknutí vojny v lete 2015 a prepustila svojich zamestnancov len cez SMS alebo e-mail, čo svedčí nielen o nedostatku rešpektu voči pracovníkom, ktorí sa desať rokov lopotili pre spoločnosť, ako aj voči miestnym zákonom, ktoré spoločnostiam stanovujú postup pre odovzdanie prevádzky a postup pre prepúšťanie pracovníkov pri ukončení činností. Takže v ťažkých časoch stoja pracovníci pred dvomi problémami: vojna v krajine a nijaký príjem pre svoje rodiny.
Dokonca aj pred svojím útekom spoločnosť vyplácala najnižšie mzdy v Jemene v porovnaní s ostatnými ropnými spoločnosťami pôsobiacimi v krajine. V rokoch 2013 a 2014 pracovníci usporiadali niekoľko štrajkov, na ktorých požadovali vyššie mzdy. Vedenie reagovalo písomnými hrozbami, že prepustia všetkých štrajkujúcich pracovníkov, a to v rozpore so zákonnými právami pracovníkov na štrajk v Jemene.
Podporte 175 jemenských pracovníkov a ich rodiny podpisom a odoslaním listu generálnemu riaditeľovi DNO Bijanovi Mossavarovi-Rahmanimu.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
bijan.mossavar-rahmani@dno.no, Bjorn.Dale@dno.no, dno@dno.no