Kampanjen er avsluttet.Ukraina: Transportarbeidere i Kiev angripes

I partnerskap med Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU), som er tilsuttet ITUC og er den nest største hovedorganisasjonen i Ukraina

I april ifjor dannet de ansatte i det statseide transportselskapet Kyivpastrans en uavhengig fagforening for å slåss mot bruddene på sikkerhetsstandarder. Ledelsen svarte med å nekte å anerkjenne fagforeningen, med press, trusler og trakassering av fagforeningsmedlemmer. Fagforeningen er tilsluttet Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU)​. Fagforeningens medlemmer er utsatt for utpressing, blir fratatt bonuser, mister jobben og angripes fysisk.

Hjelp til med å beskytte den uavhengige fagforeningen ved Kyivpastrans gjennom å sende klar beskjed til borgermesteren i Kiev.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
vl_tch1@sw.uz.gov.ua, uizdpi@gmail.com