Kampanjen er avsluttet.Nigeria: Myndighetene må gripe inn for å hjelpe oppsagte havnearbeidere!

I partnerskap med den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF, en global fagorganisasjon med 690 tilsluttede fagforbund som representerer 4,5 millioner arbeidere i 153 land

Flere tusen havnearbeidere i Nigeria slåss for å overleve økonomisk etter at de mistet jobbene sine i desember 2015. Disse medlemmene av Maritime Workers Union of Nigeria ble sparket av National Ports Authority uten alternativ jobb eller inntekt.

Dette betyr at Nigeria ikke lever opp til ILOs havnearbeiderkonvensjon (nummer 137) som landet har ratifisert. Gi beskjed til myndighetene om at de må finne en løsning og beskytte arbeidernes rettigheter.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
ijiomahcjoy@gmail.com