This campaign is now closed.Türkiye: 14 sendika yöneticisi hapis cezasına çarptırıldı

153 ülkede 4,5 milyonun üzerinde ulaştırma işçisini temsil eden 690 sendikanın küresel federasyonu olan Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun işbirliğiyle.

TÜMTİS sendikasının Ankara şubesinden on dört şube yöneticisi ve sendika üyesi, 2007 yılında yapılmış olan siyasi amaçlı suçlamalar nedeniyle hapis cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bizler bu sendikacıların koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. TÜMTİS'in başarılı bir örgütlenme çalışması yürütmekte olduğu bir lojistik şirketi tarafından yapılan şikâyet başvurusunun ardından bu 14 kişinin de aralarında yer aldığı 17 sendikacı, şafak vakti yapılan baskınlarla tutuklandılar. Akıl almaz bir biçimde, yapılan uluslararası protestolara ve gördükleri muamele ve haklarında açılmış olan davalardaki tüm iç tutarsızlıklara ve usulsüzlüklere rağmen, 2012 yılında, “Sendikaya üye işçilerin sayısını çoğaltarak aidat gelirini arttırmak ve tatildeki işyerinin çalışmasına mani olarak iş ve çalışma hürriyetini engellemek,” suçlarını işledikleri iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldılar. TÜMTİS ve ITF karara karşı temyiz başvurusunda bulundular, ancak hukuki sürecin kötüye kullanılmasına ilişkin ortada çok sayıda delil bulunmasına rağmen, Yargıtay verilen hapis cezalarını onadı.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
ozelkalem@basbakanlik.gov.tr, tumtis.basin@gmail.com