Kampanjen er avsluttet.Tyrkia: 14 fagforeningsledere risikerer fengselsstraff

I partnerskap med den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF, en global fagorganisasjon med 690 tilsluttede forbund som representerer transportarbeidere i 153 land

14 fagforeningsledere og medlemmer av det tykiske forbundet TÜMTİS i Ankara står i fare for å bli fengslet på grunn av politisk motiverte anklager fra 2007. Vi krever at de løslates umiddelbart. De fjorten er blant 17 som ble tatt etter at forbundet hadde klart å organisere ansatte i et logistikkselskap.

På tross av internasjonale protester ble de i 2012 dømt til fengsel for å ha 'grunnlagt en organisasjon med formål å begå kriminalitet og med tvang ødelegge ansattes rett til å utføre arbeidet fredelig for å oppnå urettmessige økonomiske fordeler, og for å motarbeide faglige rettigheter'.

Dommene og prosessen er brudd på internasjonal lov. TÜMTİS og den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF har appellert dommen, men tross alle bevis på en råtten rettergang, har domstolen opprettholdt kjennelsen.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
ozelkalem@basbakanlik.gov.tr, tumtis.basin@gmail.com