Kampanjen er avsluttet.Stå sammen med Rajendra - krev tiltak mot asbest nå!

I partnerskap med Union Aid Abroad APHEDA, en organisasjon etablert av australsk fagbevegelse som jobber for global rettferdighet

Rajendra Pevekar er et offerfor den dødelige globale asbestindustrien. Faren hans jobbet i en asbestbedrift. Derfor lider både han og moren av asbestrelatert sykdom. Rajendra står opp på vegne av de 107.000 som årlig dør av asbestrelatert sykdom. I mai vil Rotterdam Convention ha møte i Geneve, der Rajendra vil møte representanter fra landene som blokkerer forslag om at asbest skal føres opp på lista over farlige (hazardous) kjemikalier.

I ti år har det blitt anbefalt at chrysotil asbest skal føres opp på lista, og at det dermed blir restriksjoner på handelen. Men forslaget blokkeres av noen få land som tjener mye på eksporten. Dette må stoppe. For å komme videre har 12 afrikanske land foreslått en endring av avstemningsreglene slik at det holder med 3/4 flertall, dvs at det ikke kreves enstemmighet. Får de gjennom denne endringen, vil det resultere i at det blir restriksjoner på asbesthandel.

Fagbevegelsen står sammen med Rajendra. Vi oppfordrer alle delegater i Geneve om å gjøre to ting:
1) Delegatene må støtte forslaget om å endre avstemningsreglene.
2) De må støtte at chrysotil (hvit) asbest kommer på lista over farlige kjemikalier, et viktig skritt for å legge restriksjoner på handelen.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
Franz.Perrez@bafu.admin.ch, juergen.helbig@ec.europa.eu, ptccb@guyana.net.gy, silvija.kalnins@varam.gov.lv, hematyar22@gmail.com, caroltheka@yahoo.com