This campaign is now closed.Rajendra’ya destek verin - krizotil asbeste karşı derhal harekete geçilmesini talep edin

Avustralya sendikal hareketinin küresel adalet örgütü olan Union Aid Abroad APHEDA’nın işbirliğiyle.

Rajendra Pevekar, ölümcül küresel asbest sektörünün kurbanlarından biri. Rajendra’nın babası bir asbest şirketinde çalışıyordu. Bu nedenle şimdi hem kendisi hem de annesi asbeste dolaylı olarak maruz kalmış oldukları için, asbeste bağlı hastalıklara yakalanmış durumdalar. Rajendra, asbeste bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl hayatını kaybeden 107.000 insan adına konuşacak. Mayıs ayında, Rotterdam Konvansiyonu toplantısı Cenevre'de gerçekleştirilecek ve Rajendra asbestin tehlikeli kimyasallar listesine eklenmesini engelleyen ülkelerden temsilcilerle yüz yüze gelecek.
Son on yıldır krizotil asbestin, bu kimyasalın ticaretine kısıtlamalar getirecek olan Rotterdam Sözleşmesi’nde listelenmesi önerilmektedir. Ancak bu öneri krizotil asbest ihracatından doğrudan kazanç sağlayan birkaç ülke tarafından engellenmektedir. Buna bir son verilmesi gerekiyor. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için 12 Afrika ülkesi oylama sisteminde değişikliğe gidilmesini öneriyor. Söz konusu değişiklik önerisi, görüş birliği sağlamanın mümkün olmadığı durumlarda % 75 oranında çoğunluk sağlanmasının yeterli olmasını öngörüyor. Bu, şu anda veto edilmekte olan tehlikeli kimyasalların listelenmesini sağlayacak. Önerilen değişiklik, oylama sürecinin Basel ve Stockholm Sözleşmeleri gibi diğer sözleşmelerle uyumlu hale getirecek.
Sendikalar ve asbestin yasaklanması için mücadele eden örgütlenme ağları dünya genelinde Rajendra’ya destek veriyorlar. Tüm delegeleri Cenevre'de bu konuda adım atmaya çağırıyoruz. İlk olarak, delegeler oylama sisteminde değişiklik yapılması önerisine destek vermelidir. İkinci olarak, delegeler, krizotil (beyaz) asbest listelenmesini desteklemelidir – bu, asbest ticaretinin kısıtlanması doğrultusunda atılmış önemli bir adım olacaktır.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
Franz.Perrez@bafu.admin.ch, juergen.helbig@ec.europa.eu, ptccb@guyana.net.gy, silvija.kalnins@varam.gov.lv, hematyar22@gmail.com, caroltheka@yahoo.com