Tato kampan je nyní uzavrená.Postavme se za Rajendru Pevekara – žádejme okamžité jednání o bílém azbestu (chryzotilu)

Ve spolupráci s australskou odborovou organizací Union Aid Abroad APHEDA bojující za světovou spravedlnost.

Rajendra Pevekar je obětí smrtícího celosvětového azbestového průmyslu. Jeho otec pracoval ve společnosti pracující s azbestem. Pan Pevekar a jeho matka teď trpí onemocněním způsobeným azbestem, kterému byli pasivně vystaveni. Pan Pevekar vystoupí jménem 107 000 lidí, kteří každoročně zemřou na nemoci způsobené azbestem, v květnu na konferenci smluvních stran Rotterdamské úmluvy v Ženevě, kde se postaví představitelům zemí blokujících zařazení azbestu do seznamu nebezpečných chemických látek.
Posledních deset let je doporučováno, aby byl chryzotil zapsán do Rotterdamské úmluvy, co by omezilo jeho obchodování. Zápis ale blokuje několik zemí, které mají přímý zisk z jeho prodeje. To musí skončit. Situaci může vyřešit změna hlasovacího systému, kterou navrhuje skupina 12 afrických zemí. Ta žádá tam, kde není možný konsenzus, většinu 75% hlasů. Tato změna by umožnila přidávat do seznamu nebezpečné chemické látky, které jsou nyní vetovány. Úprava hlasovacího systému se tak sjednotí s hlasováním v jiných úmluvách, např. v Basilejské a Stockholmské.
Odborové organizace a mezinárodní hnutí za zákaz azbestu stojí za panem Pevekarem. Žádáme všechny delegáty, aby podpořili v Ženevě dvě věci. Za prvé, změnu hlasovacího systému, a za druhé, aby podpořili zapsání chryzotilu do seznamu nebezpečných chemických látek, co je důležitý krok k omezení jeho obchodování.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
Franz.Perrez@bafu.admin.ch, juergen.helbig@ec.europa.eu, ptccb@guyana.net.gy, silvija.kalnins@varam.gov.lv, hematyar22@gmail.com, caroltheka@yahoo.com