Táto kampaň už skončila.Turecko: 14 predstaviteľov odborov čaká väzenie

V spolupráci s Medzinárodnou federáciou pracovníkov v doprave (International Transport Workers Federation – ITF), celosvetovou federáciou 690 odborových organizácií zastupujúcich vyše 4,5 milióna pracovníkov v doprave zo 153 krajín.

Štrnásť predstaviteľov a členov ankarskej pobočky tureckej odborovej organizácie TÜMTİS čelí väzeniu za politicky motivované obvinenia z roku 2007. Požadujeme ich bezpodmienečné prepustenie. Týchto 14 odborárov bolo medzi 17 zatknutými osobami, ktoré boli zadržané v rámci razií v roku 2017. Tieto razie sa uskutočnili na základe sťažnosti logistickej spoločnosti, v ktorej organizácia TÜMTİS práve úspešne zavŕšila organizačnú kampaň. Je neuveriteľné, že napriek medzinárodným protestom a do očí bijúcim nedostatkom a nezrovnalostiam v zaobchádzaní s nimi a v súdnych procesoch vedených proti nim boli v roku 2012 odsúdení do väzenia za neslýchané obvinenia, ako je „založenie organizácie na účely páchania trestnej činnosti, porušovanie práva na pokojnú prácu prostredníctvom nátlaku s cieľom nečestného obohacovania sa a bránenie vo využívaní odborových práv“. Tieto obvinenia a samotný proces predstavujú porušenie medzinárodného práva. Organizácia TÜMTİS and federácia ITF proti rozsudku podali odvolanie, ale odvolací súd napriek všetkým dôkazom o zmanipulovaní súdneho procesu rozsudky potvrdil.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
ozelkalem@basbakanlik.gov.tr, tumtis.basin@gmail.com