Turkey: 14 mga lider ng unyon kumakaharap ng pagkabilanggo


Labing-apat na lider at miyembro ng turkong unyon TÜMTİS isang sangay sa Ankara ay kumakaharap ng pagkakabilanggo dahil sa mga kasong politikal mula pa nuong taong 2007.

Hinihiling at nananawagan kami na palayain sila.

Ang 14 na mga kalalakihan ay mula sa 17 na sinalakay at tinangay ng madaling araw taong 2007, pagkatapos ang isang matagumpay na organisation drive.

Hindi kapani-paniwala na sa kabila ng pandaigdigang mga protesta at matingkad na magkakasalungat na trato at mga kaso laban sa kanila, hinatulan sila nuong 2012 ng pagkakabilanggo sa mga krimeng, ‘pagtatayo ng organisasyon sa layong gumawa ng krimen, paglabag sa karapatan sa mapayapang trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng pwersa upang makamit ang hindi makatarungang pakinabang na may kinalaman sa salapi at paghadlang upang matamasa ang mga karapatan ng unyon.

Sa kabila ng pag-apila ng TUMTIS at ITF laban sa sentensiya at paghapag ng mga ebidensya ng pang-aabuso sa proseso, pinagtibay pa rin ng korte ang hatol.


Makakatulong ka! I-type mo ang pangalan at email address mo, at i-click ang Ipadala ang Mensahe sa baba ng pahina.

Pangalan:
[kailangang sagutan]
Email address:
[kailangang sagutan]
Unyon/organisasyon ninyo:
Bansa mo:
I-type ang mensahe mo dito o gamitin na lang ang naihandang mensahe.Kung gusto mong makatanggap ng urgent action alerts mula sa amin, pakilagyan ng tsek ang kahon:

Stop spam!
Enter the number 3448 here:

Thank you

Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
ozelkalem@basbakanlik.gov.tr, tumtis.basin@gmail.com