Sarado na ang kampanyang ito.Cambodia: Suportahan ang mga inabandonang manggagawa sa kanilang pakikibaka para sa nawalang mga sahod at benepisyo

In partnership with Workers United Canada Council, Maquila Solidarity Network and Clean Clothes Campaign. Workers United is a fighting union of 150,000 workers throughout the United States and Canada, whose members work in the apparel, textile, retail, manufacturing, distribution, laundry, hospitality, food service, fitness and social service industries.

Ang biglaang pagsasara ng isang pabrika ng damit ay nag-iwan ng 208 na manggagawa sa Cambodia nang walang trabaho, sahod, o legal na utang na pasahod. Pagkaraan ng isang taon, ang mga manggagawang ito, lalo na ang mga babae, ay patuloy nakikipaglaban pa rin para sa katarungan. Ang kinaukulang pabrika - Chung Fai Knitwear - ay gumagawa ng damit para sa Marks & Spencer (UK), Nygård (Canada) at Bonmarché (UK). Ang mga manggagawa ay nahaharap sa isang mahabang pakikibaka.
Pinaglaban nila ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga may-ari na ibenta ang mga natitirang mga ari-arian mula sa pabrika, sa pamamagitan ng pisikal na pananakop ng pabrika pati na rin ang pag-gamit ng mga legal na hakbang. Nagprotesta sila sa labas ng tanggapan ng Mark & Spencer sa Phnom Penh, sa labas ng Ministri ng Labour, at sa hukuman. Sumulat sila sa mga brands na nagsusumamo para tumulong at humiling ng mga pagpupulong. Wala ni isa man dito ang nakatulong. Ngayon ang mga manggagawa, na suportado ng mga organisasyon ng unyon ng manggagawa at mga karapatan ng manggagawa, ay humihiling na ang mga tatak o ang mga brands ay harapin ang kanilang responsibilidad at tiyakin na makuha nila ang kanilang kaukulang legal na kabayaran.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
corporate.press@marks-and-spencer.com, Nygard.Public.Relations@Nygard.com, bonmarche.sc@fticonsulting.com, info@workersunitedunion.ca