Sarado na ang kampanyang ito.Belarus: Itigil ang pag-atake sa mga lider ng unyon

In Partnership with IndustriALL and with the International Trade Union Confederation.

Noong ika-2 ng Agosto, si Gennady Fedynch, chairman ng Radio and Electronics Industry Workers Union (REP) at miyembro ng Komiteng Executive ng IndustriALL, si Ihar Komlik, chief accountant ng REP at lider ng organisasyong panlungsod ng REP Minsk, at ilang mga miyembro ng kawani ang pinigil o nadetensya at pinagtatanong ng mga awtoridad ng Belarus.
Ang parehong mga pinuno ng unyon ay kasalukuyang ini-imbestigahan para sa di-umano'y malakihang pag-iwas sa buwis o tax evasion at nanganganib na makulong nang 3 hanggang 5 taon. Si Ihar Komlik ay nabilanggo mula pa noong ika-2 ng Agosto. Ang mga akusasyon ng mga hindi nabayarang buwis ay tumutukoy sa suporta ng pakikiisa na natanggap ng unyon noong 2011, at hindi maaaring tratuhin bilang pribadong pondo. Ang mga akusasyon ay walang batayan at sinadya upang sirain at pahinain ang unyon bilang pagganti sa aktibong sibil na posisyon ng kanilang mga lider at ang kanilang mga gawain na nagpoprotekta ng mga interes ng lipunan at ekonomiya ng mga taong nagtatrabaho sa Belarus. Mangyaring sumali sa amin upang hingin ang agarang pagpapalabas ni Ihar Komlik, at ang pagtatapos sa kriminal na pag-uusig sa kanya at kay Gennady Fedynich.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
contact@president.gov.by, belarus.geneva@mfa.gov.by, mail@mfa.gov.by, info@prokuratura.gov.by, profrep@gmail.com