Sarado na ang kampanyang ito.Kazakhstan: Itigil ang pagsupil laban sa mga lider ng unyon

In Partnership with IndustriALL and the International Trade Union Confederation.

Noong katapusan ng Hulyo 2017, ang chairwoman ng Confederation of Independent Trade Unions (KNPRK) na si Larisa Kharkova ay nahatulan sa isang korte ng Kazakhstan. Siya ay nasentensiyahan ng apat na taon ng paghihigpit sa kalayaan ng kilusan at diskuwalipikasyon sa pagtupad ng mga tungkulin ng mga inihalal na lider ng mga unyon sa loob ng limang taon. Nang makailan, ang pangalawang tagapangulo ng KNPRK Nurbek Kushakbaev at ang pinuno ng unyon sa plantang Oil Construction Company na si Amin Eleussinov ay sinentensiyahan na mabilanggo. Sumali sa aming kampanya upang sabihin sa pamahalaang Kazakhstan na itigil ang pagkontra sa unyon at pagsupil ngayon .
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
press@akorda.kz, akorda.press@gmail.com, kanc@adilet.gov.kz, mission@kazakhstan-geneva.ch, mfa@mfa.kz, press_mtszn@mail.ru, t.duisenova@enbek.gov.kz, info@ombudsman.kz, press@prokuror.kz, knprkcampaign@gmail.com