Sarado na ang kampanyang ito.Colombia: Itigil ang mga parusa laban sa lider ng unyon ng manggagawa

In partnership with Public Services International, a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital public services in 154 countries.

Si Carlos E. Castañeda Ravelo ay pangulo ng National Unitary Union of State Workers (SUNET), na kumakatawan sa mahigit na 6,600 miyembro sa Colombia. Ang SUNSET ay isang kaakibat ng PSI at miyembro ng Bogota-Cundinamarca branch ng Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). Noong 2006, pinawalang-saysay at na-diskwalipikado si Carlos sa loob ng 10 taon mula sa pagkakaroon ng pampublikong katungkulan dahil sa pagpapahayag - sa paggamit ng karapatan sa kalayaan ng asosasyon - ang kanyang suporta para sa isang kandidato ng Polo Democrático Alternativo Party sa Senado ng Republika. Gayunpaman, nakabinbin pa rin ang order of dismissal at hiniling ni Castañeda sa bagong Attorney General ng bansa, na si Fernando Carrillo Florez, na suriin ang parusa laban sa kanya at kanselahin ito. Hinihiling ng PSI kay Florez na maingat na suriin ang kaso ni Castañeda at ganap na baligtarin ang desisyon ng di-makatarungan at di-proporsyonal na kaparusahan, o ipahayag na kanselado ito dahil tapos na ang limitation period.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
procurador@procuraduria.gov.co, fcarrilloflorez@gmail.com, rights@world-psi.org