Sarado na ang kampanyang ito.Ehipto: Palayain ang mga ibinilanggong pinuno ng unyon

In partnership with the Center for Trade Union and Workers Services (CTUWS), an Egyptian non-governmental organization established in March 1990 by labour activists.

Inaresto ng mga awtoridad ng Ehipto ang maraming lider ng mga independyenteng unyon sa mga nakalipas na linggo. Siyam na lider ang inaresto at pito sa kanila ang nananatili pa rin sa bilangguan. Kabilang sa mga ito ay sina:
Tarek Moustafa Ke'eib, pinuno ng unyon ng mga empleyado sa Real Estate Taxes sa Kafr, El Sheikh, gobernador ng Qaliyoubiah
Said Ali Gamei, mga unyon ng mga empleyado sa Real Estate Taxes sa Kafr, El Zayyat, gobernador ng Gharbiya
Ayman Fathi El Sabbagh, unyon ng mga empleyado ng Real Estate Taxes sa Berket, El Sab'a, gobernador ng Menoufiya
Atef Fathi, ang unyon ng mga empleyado ng Real Estate Taxes sa New Valley governorate
Mohamed Abdel Hamid Hassan, unyon ng mga empleyado ng Real Estate Taxes sa Miniya governorate
Mohamed El Hendawi Said, lider ng manggagawa sa Kumpanya ng Elektrisidad sa Sammanoud, gobernador ng Gharbiya
Abd El Ghoneimi Qaddous, lider ng manggagawa sa Kumpanya ng Elektrisidad sa Sammanoud, gobernador ng Gharbiya
May mga alalahanin na ang iba pang mga lider ng unyon ay maaaresto rin.
Mangyaring sumali sa amin sa pagtawag sa pamahalaan ng Ehipto na palayain sila sa agarang panahon.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
media.office8@op.gov.eg, questions@cabinet.gov.eg, primemin@idsc.gov.eg, ctuws.ctuws@gmail.com