Ĉi tiu kampanjo estas nun fermita.Indonezio: Ĉiu infano rajtas frekventi lernejon – ICTSI devas ĉesigi la persekutadon kontraŭ la sindikatanoj

Partnerece kun la Internacia Federacio de la transport-laboristoj , tutmonda federacio de 690 sindikatoj, kiu reprezentas pli ol 4,5 milionojn da transport-laboristoj en 153 landoj.

En Indonezio, la infanoj estas devigataj forlasi lernejon, ĉar ICTSI – unu el la plej profitodonaj entreprenoj de varmanipulado en la mondo – persekutas iliajn gepatrojn, ĉar ili partoprenis al la lukto de ilia sindikato por deca salajro.
Ĉe la marbordo en Ĝakarto, la ICTSI sisteme damaĝas la salajrojn kaj la laborkondiĉojn, kio devigas la laboristojn, plilongigi siajn kromhorojn por ricevi minimuman salajron. La membroj de la sindikato de FBTPI estas senigitaj je kromhoroj fare de la entrepreno, kaj multaj nun ne plu kapablas fronti siajn ĉiutagajn elspezojn, inkluzive la lernejkostojn de iliaj gefiloj. Aliaj estas forpelitaj de sia loĝejo. ICTSI punas tiujn laboristojn, ĉar ili aŭdacis lukti favore al pli bona vivo.
Ĉiu infano rajtas frekventi lernejon. Ĉiu laboristo meritas digne vivadi. Neniu infano devas esti punata, ĉar parenco defendas siajn rajtojn.
Kuniĝu kun ni, kaj postulu de ICTSI, ke ĝi pagu justajn salajrojn, kaj ĉesigu persekuti la sindikatanojn kaj ties familianojn!       
Via mesaĝo estos sendita al la sekvantaj retpoŝt-adresoj:
CGonzalez@ICTSI.com, RSalvador@ICTSI.com, aandrade@oja.co.id, aandrade@ICTSI.com, justicefordockers@itf.org.uk