קמפיין זה הסתייםגיאורגיה: עצרו את הפגיעה בעובדי רוסטבי אבוט

בשיתוף עם איגוד עובדי המתכת, התעשיות הכימיות והמכרות בגיאורגיה (TUMMCIWG) והאיגוד הבינלאומי אינדסטריאלל IndustriALL (, המייצג למעלה מ-50 מיליון עובדים ב-140 מדינות, בענפי הכרייה, הפקת האנרגיה והייצור. אינדסטריאלל הוא כח עולה של סולידריות גלובלית ונאבק לשיפור תנאי עבודתם וזכותם להתאגד של העובדים ברחבי העולם

כנגד עובדי מפעל תעשיות כימי בגיאורגיה מופעל דיכוי. מפעל הדשנים הגיאורגי "רוסטבי אבוט" נודע בעבר כמפעל בעל מחויבות סוציאלית לעובדיו. בתחילת 2017 המפעל נמכר וההנהלה החדשה מפעילה צעדים פוגעניים כנגד העובדים, המאוגדים באיגוד עובדי המתכת, התעשיות הכימיות והמכרות בגיאורגיה (TUMMCIWG), המסונף לארגון הגלובלי אינדסטריאלל.
עובדי המפעל נעצרים ומופעלים נגדם צעדי דיכוי בעקבות חברותם באיגוד מקצועי. תחת לחץ ההנהלה פועלים מנהלי הסדנאות להעזיב עובדים את איגודם ובחודש פברואר 2017 החברה פיטרה, שלא כדין, 350 עובדים מאוגדים.
מאז חודש מרץ 2017 האיגוד המקצועי הגיאורגי TUMMCIWG מנסה בכל כוחו להתחיל מחדש את המשא ומתן עם ההנהלה אך ללא הועיל. האיגוד פנה, מספר רב של פעמים, למשרד העבודה, הבריאות והשירותים החברתיים, בבקשת עזרה, אבל גם המשרד הממונה לא הצליח להחזיר את ההנהלה לשולחן המשא ומתן. למעשה אוזלת היד של המשרד הממשלתי רק חיזקה את צעדי הדיכוי אותם מפעילה ההנהלה.
תוך כדי הפרת חוקי העבודה הגיאורגים ואמנות 87 ו-98 של אירגון העבודה הבינלאומי (ILO), האמנות המכירות בזכות ההתאגדות של העובדים, מכריחה ההנהלה, מדי יום, עשרות רבות של עובדים לעזוב את איגודם המקצועי, בניגוד לרצונם.
המסר שלכם ישלח לכתובות הדוא"ל הבאות:
info@rustaviazot.ge, info@president.gov.ge, info@moh.gov.ge