This campaign is now closed.Gürcistan: Rustavi Azot’ta sendika düşmanlığına son verin

Gürcistan Metalürji, Madencilik ve Kimya Sanayi İşçileri Sendikası ve madencilik, enerji ve imalat sektörlerinde, 140 ülkede 50 milyon işçiyi temsil eden ve küresel dayanışmada dünyanın dört bir yanında daha iyi çalışma koşulları ve sendikal haklar yolunda verdiği mücadele ile önemli bir güç olan IndustriALL’un işbirliğiyle.

Gürcü kimya işçileri ağır bir saldırı altındalar. Bir zamanlar sosyal hassasiyetleri yüksek, model bir kuruluş olan Gürcü gübre üreticisi “Rustavi Azot”, 2017 yılının başlarında şirketin el değiştirmesinin ardından, IndustriALL Küresel Sendika’nın üyesi olan Gürcistan Metalürji, Madencilik ve Kimya Sanayi İşçileri Sendikası’na (TUMMCIWG) karşı düşmanca bir tutum almaya başladı. Şirket çalışanları, sendikaya üye oldukları için zulüm ve baskı görmeye başladılar. Şirketin üst düzey yönetiminin baskısı altında, atölye denetçileri işçileri sendikalarından istifa etmeye zorluyorlar. Şirket yönetimi yerel sendikayı zayıflatmak amacıyla, 2017 yılının Ocak-Şubat aylarında, yasadışı bir biçimde 350 kişiyi işten çıkardı.
TUMMCIWG, Mart 2017'den bu yana, şirket yönetimiyle müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyor, ancak işveren masaya oturmaya yanaşmıyor. Sendika, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan defalarca yardım talebinde bulundu. Ancak Bakanlık tarafları müzakere masasında bir araya getirmekte başarılı olamadı. Tam aksine, Bakanlığın zayıf bir konumda olması, Rustavi Azot yönetiminin yasa tanımaz ve ayrımcı uygulamalarının önünü açtı ve bunları teşvik etti. ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine aykırı bir biçimde, her gün onlarca işçi, TUMMCIWG'den zorla istifa ettiriliyor.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
info@rustaviazot.ge, info@president.gov.ge, info@moh.gov.ge