Kampanjen er avsluttet.Georgia: Stopp fagforeningsknusing ved Rustavi Avot

I partnerskap med Trade Union of Metallurgy, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia og IndustriALL som representerer 50 millioner arbeidere i 140 land innenfor gruvedrift, energi og vareproduksjon

Kjemiske arbeidere i Georgia står overfor undertrykking. Tidligere var gjødselprodusenten Rustavi Avot et sosialt ansvarlig selskap, men etter at en ny eier overtok i år, endret dette seg. Selskapet angrep fagforeningen Trade Union of Metallurgy, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia (TUMMCIWG) som er tilsluttet IndustriALL Global Union. De ansatte forfølges fordi de er medlemmer av fagforeningen. Arbeidsledere er tvunget til å melde seg ut. For å undergrave den lokale fagforeningen ble 350 arbeidere sagt opp ulovlig.

TUMMCIWG har prøvd å forhandle med ledelsen siden mars, men uten hell. Fagforeningen har også bedt Arbeidsdepartementet om hjelp, men heller ikke departementet fikk partene til forhandlingsbordet. Tvertimot oppmuntret det svake initiativet fra departementet Rustavi Avot-ledelsen til å slå til enda hardere. På tvers av ILO-konvensjonene 87 og 98 blir arbeidere hver dag truet til å melde seg ut av TUMMCIWG mot deres vilje.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
info@rustaviazot.ge, info@president.gov.ge, info@moh.gov.ge