Sarado na ang kampanyang ito.Libya: Wakasan ang kampanya ng pananakot laban kay Nermin Al-Sharif

In partnership with the International Transport Workers Federation, a global federation of 690 unions representing over 4.5 million transport workers in 153 countries .

Si Nermin Al-Sharif, pinuno ng Dockers 'and Seafarers' Union of Libya, ay walang humpay na nagtatrabaho para sa proteksyon at pag-unlad ng mga karapatang pantao, karapatan ng mga manggagawa at kababaihan sa Libya, sa rehiyon ng Arab at sa buong mundo. Dahil dito, siya ay napapailalim sa patuloy na pag-atake sa kanyang kalayaan at personal na kaligtasan kabilang ang maraming mga pagtatangka sa kanyang buhay. Sa pinakahuling insidente, si Nermin ay pinigilan ng mga ilang araw at ang kanyang pasaporte ay kinumpiska at napasa-ilalim sa 'isang pagsisiyasat'. Mangyaring sumali sa amin sa pagtawag kay Mr. Ghassan Salmah, ang kinatawan ng UN sa Libya, upang matulungan ang pagwawakas ng kampanya ng pananakot at karahasan laban kay Nermin.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
Salame@un.org