Kampanjen er avsluttet.Peru: Ny tjenestemannslov truer faglige rettigheter

I partnerskap med Public Services International, som representerer 20 millioner arbeidere i offentlig sektor i 150 land

Forslaget til ny tjenestemannslov innebærer alvorlige trusler mot faglige rettigheter for mer enn en halv million peruvianere som leverer offentlige tjenester. Hvis loven blir vedtatt, vil den:

* fjerne retten for offentlige ansatte til å forhandle lønn

* lovfeste hvordan fagforeninger skal være oppbygd i offentlig sektor

* tillate innføring av reformer i ansettelsesbetingelser og offentlige tjenester uten noen konsultasjoner

* forby streiker i viktige sektorer, uten at disse sektorene er definert

Send en klar melding til presidenten i Peru om at du ikke kan godta en slik uthuling av faglige rettigheter!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
jjimenez@pcm.gob.pe,josemdelgadob@hotmail.com,winstonhh@yahoo.es,peru.isp@gmail.com