This campaign is now closed.Georgien: Sluta motarbeta facklig organisering på Rustavi Avot

In partnership with the Trade Union of Metallurgy, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia and IndustriALL which represents 50 million workers in 140 countries in the mining, energy and manufacturing sectors and is a force in global solidarity taking up the fight for better working conditions and trade union rights around the world.

Georgiska kemikaliearbetare utsätts för förtryck. En gång i tiden sågs företaget som en förebild för socialt ansvarstagande företag, men detta ändrades tvärt när den Georgiska gödningsmedelsproducenten "Rustavi Azot" bytte ägare i början av 2017, och nu visas istället ett förakt och förtryck mot den lokala fackföreningen, Metallurgi, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia (TUMMCIWG ), en anhängare och medlemsorganisation av IndustriALL Global Union.
Företagets anställda förföljs och förtrycks på grund av sitt fackliga medlemsskap och engagemang. Arbetsledare på företaget pressas nu av företagsledningen att tvinga verkstadsarbetare att lämna sin fackförening. Målet är att försöka att undergräva det fackliga arbetet och även anslutningen till den lokala fackföreningen, och som en del i den strategin avskedade ledningen i Januari – Februari 2017 350 personer i strid mot lagen.
Sedan mars 2017 har TUMMCIWG försökt att återuppta och inleda nya förhandlingar med företagsledningen, men utan någon respons. Facket har upprepade gånger frågat Georgiens arbets-, hälsovårds- och socialdepartement om hjälp, men Departementen har inte lyckats få parterna till förhandlingsbordet.
Departementets försiktighet har istället uppmuntrat de brottsliga och diskriminerande åtgärderna från Rustavi Azot´s företagsledning.
I strid med nationell lagstiftning och ILO-konventionerna nr 87 och 98 tvingas nu dussintals arbetare varje dag att lämna fackföreningen TUMMCIWG mot sin vilja.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
info@rustaviazot.ge, info@president.gov.ge, info@moh.gov.ge