Sarado na ang kampanyang ito.Cambodia: Pagkakaisa sa mga manggagawa sa West Mebun temple

In partnership with the Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia.

126 na mga dalubhasang trabahador na nagpapanumbalik ng West Mebun temple sa Cambodia ang nawalan ng trabaho nang may isang taon na. Sila ay dating empleyado ng ahensiyang French archaeological EFEO, na may isang kolektibong kasunduan at may mahusay na kalagayan sa pagtatrabaho. Ngunit noong Pebrero 2018 natutunan nila na sila ay masususpinde at pagkatapos ay maililipat sa ahensiya ng pamahalaan ng Cambodia APSARA, na may historya ng union-busting. Sinabihan sila na walang sapat na pera upang gamitin silang lahat ayon sa kanilang dating kasunduan. Ngayon ang mga walang kasanayan na mga manggagawa ang inupahan upang gawin ang kanilang gawain at mayroon nang mga ulat ng mga di-wastong pagbabayad. Ang mga manggagawang West Mebun ay ipinagmamalaki ang kanilang papel sa pagpapanumbalik ng kulturang pamana ng Cambodia, ngunit karapat-dapat ding bigyan ng karangalan at paggalang ang kanilang gawain.

Panoorin ang video
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh, directeur@efeo.net, laurent.triponey@diplomatie.gouv.fr, info@apsaraauthority.gov.kh, khmercultureministry@gmail.com, evelise.bruneau@efeo.net, mebunjustice@gmail.com