This campaign is now closed.Indonesien: Stoppa Widodo’s Omnibus lagförslag och skydda arbetare och deras familjer

I samarbete med följande fackföreningar -- FPPI, SP JICT och FBTPI -- som tillsammans med den nationella folkrörelsen har samlats under Indonesisk arbetskraft med folkrörelsen (GEBRAK).

Indonesiens arbetarklass motsätter sig försöken från den indonesiska regeringen att införa Omnibus-propositionen om skapande av arbetstillfällen, den syftar till att utnyttja den nuvarande Covid-19-krisen för att minska lönerna, ta bort rättigheter och försämra arbetarnas rättigheter i Indonesien. President Joko Widodos regering hävdar att detta lagförslag syftar till att skriva om 79 lagar för att få utländska direktinvesteringar, stödja ekonomisk tillväxt och skapa jobbmöjligheter för indonesier. Men verkligheten är att Omnibus-propositionen bara skadar arbetande människor och miljön. Den måste stoppas.
Ditt meddelande skickas till följande e-postadresser:
humas@ekon.go.id