Cuộc vận động này xong.Ukraine: Công nhân lao động 3 năm không được trả tiền

Hợp tác với Tổ Chức Công Nhân Xây Dựng và Gỗ Quốc Tế và Liên Đoàn Công Nhân Ngành Vật Liệu Xây Dựng và Thi Công của Ukraine (PROFBUD).

Các nhân viên của doanh nghiệp nhà nước chiến lược KVARSYT, tọa lạc tại khu vực tiền tuyến ở vùng Donetsk, Ukraine, đã không được nhận lương và bị tước các khoản đóng góp an sinh xã hội trong hơn ba năm. Sau khi chiến tranh bùng nổ ở phía đông Ukraine, doanh nghiệp đã mất một thị trường tiêu thụ lớn. Cả nhà nước lo ngại về hiệp hội 'Ukroboronprom', mà doanh nghiệp này trực thuộc, Chính phủ Ukraine và Tổng thống Ukraine, đều không thực hiện bất kỳ nỗ lực thực sự nào để giải quyết tình hình hiện tại. Hiện nay, tổng số nợ lên đến hơn 47 triệu UAH (1,4 triệu euro) và đang tăng lên hàng tháng. Mọi người bị buộc phải làm việc không công.
Thư của bạn sẽ dược gửi dến địa chỉ email này:
kanc@ukroboronprom.com, Letter@apu.gov.ua, profbudukraine@gmail.com