Kampanjen er avsluttet.Frankrike: Jernbaneansatte slåss mot privatisering

I partnerskap med den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, en global fagorganisasjon som representerer 690 forbund med mer enn 19,7 millioner transportarbeidere i 153 land

Franske jernbaneansatte har reagert sterkt mot de foreslåtte reformene av jernbanesystemet som vil bety en privatisering. De ansatte har gjennomført store demonstrasjoner.

Regjeringen har valgt å ikke gå inn i seriøse forhandlinger med fagforeningene. Fagforeningene ønsker å garantere høye sosiale standarder innen det foreslåtte nye jernbanesystemet. De ber om reelle forhandlinger om gjeld og bevilgninger, ny satsing på godstransport, ansattgoder og sosiale rettigheter, insourcing og hvordan produksjonen skal organiseres. Fagforeningene mener at konkurranse ikke er noen løsning for å forbedre jernbanen. Konkurranse bare beriker private selskaper.

Vi oppfordrer deg til å vise støtte gjennom å delta i e-postaksjonen rettet mot franske myndigheter.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
secretariat.ministretransports@transports.gouv.fr, solidarity4cgtcheminots@gmail.com