Táto kampaň už skončila.Francúzsko: Železničné odbory v boji proti privatizácii

V spolupráci s Medzinárodnou federáciou pracovníkov v doprave (International Transport Workers Federation – ITF), celosvetovou federáciou 690 odborových organizácií zastupujúcich vyše 19,7 milióna pracovníkov v doprave zo 153 krajín.

Francúzski železniční pracovníci vyjadrili dôrazný nesúhlas s navrhovanou reformou železničného systému vedúcou k privatizácii tým, že sa vo veľkom množstve zapojili do mobilizácie na celoštátnej úrovni. Vláda sa rozhodla, že s nimi nepovedie nijaké rokovania. Odbory chcú zaručiť vysoké sociálne štandardy v rámci budúcej jednotnej verejnej skupiny v odvetví železničnej dopravy. Železničiari tvrdia, že konkurencia nie je riešením, ktoré povedie k zlepšeniu systému železničnej dopravy, ale len k obohateniu súkromných spoločností a firiem. Vyzývajú vládu, aby začala vážne rokovať o otázkach týkajúcich sa napríklad dlhu a financovania, oživenia nákladnej železničnej dopravy, zamestnaneckých benefitov, sociálnych práv pracovníkov železníc, obnovenia interného zabezpečovania pracovných činností a organizácie výroby. Prejavte svoju podporu odoslaním výzvy francúzskej vláde.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
secretariat.ministretransports@transports.gouv.fr, solidarity4cgtcheminots@gmail.com