This campaign is now closed.Türkiye: Aliağa Belediyesi işçileri işe geri alınsın!

Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Genel-İş ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) desteğiyle düzenlenmektedir.

İzmir Aliağa Belediyesi, sendika üyelerini hiçbir hukuki dayanak olmaksızın işten çıkartmaktadır. Ayrıca yeni seçilen belediye başkanı işçileri sendikadan istifa ederek başka bir sendikaya üye olmaya zorlamaktadır. Oysa işçiler 1998'den bu yana DİSK/Genel-İş Sendikası'na üye durumdalar.
İşten çıkartılan işçi sayısı 24 Temmuz'da 187'ye ulaştı. Belediye işçileri 20 Mayıs'tan bu yana belediye önünde direnişteler. İşe iade, sendikal haklara ve özgürlüklere saygı gösterilmesini talep ediyorlar.
Mesajınız aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilecek
serkan.acar@aliaga.bel.tr, hilalmasa@aliaga.bel.tr, sadir.durmaz@tbmm.gov.tr, koordinasyon@genel-is.org.tr