Bu kampaniya bitmişdir.Türkiyə: Aliağa Bələdiyyəsinin əməkdaşları işlərinə bərpa olunsun!

İctimai Xidmətlər Beynəlmiləli (PSI), Avropa İctimai İşçi Sindikatları Birliyi (EPSU), Genel-İş, Türkiyə İnqilabçı İşçi Sindikatları Konfederasiyasının (DİSK) dəstəyi ilə təşkil olunur.

İzmir Aliağa Bələdiyyəsi heç bir hüquqi əsası olmadan sindikat üzvlərini işdən azad edir. Bundan əlavə, yeni seçilən bələdiyyə başçısı bəzi işçiləri başqa bir sindikata üzv olmağa məcbur edir, halbuki işçilər 1998-ci ildən DİSK/Genel-İş sindikatı üzvüdürlər.
24 İyun tarixi etibaryla işdən çıxarılanların sayı 187-yə çatmışdır. Bələdiyyə işçiləri 20 Maydan bu günədək bələdiyyənin qarşısında etiraz edərək, vəzifələrinə bərpa olunmasını, sindikat haqlarının təmin olunmasını və işçilərə hörmət edilməsini tələb edirlər.
Məktubunuz aşağıdakı email ünvanlarına göndəriləcəkdir:
serkan.acar@aliaga.bel.tr, hilalmasa@aliaga.bel.tr, sadir.durmaz@tbmm.gov.tr, koordinasyon@genel-is.org.tr