Sarado na ang kampanyang ito.Turkey: Ibalik ang mga munisipal na manggagawa sa Aliağa

In partnership with the Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey (DISK), Genel-İş - the Public Services Employees Union of Turkey, Public Services International (PSI) and the European Federation of Public Service Unions (EPSU).

Ang Munisipalidad ng Aliağa ng Izmir, Turkey, ay nagsisante ng mga kasapi ng unyon ng kalakalan nang walang ligal na batayan. Bilang karagdagan sa mga pagpapaalis, ang bagong nahalal na alkalde ay pinipilit din ang mga manggagawa na magbitiw sa kanilang unyon at sumali sa iba pa. Ang mga manggagawa ay naka-ugnay sa DISK / Genel-İş Union mula pa noong 1998.
Ang bilang ng mga nasisante ay umabot na sa 187 noong Hulyo 24. Hinihiling nila ang muling pagpapabalik sa trabaho at paggalang sa mga karapatan at kalayaan ng unyon.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
serkan.acar@aliaga.bel.tr, hilalmasa@aliaga.bel.tr, sadir.durmaz@tbmm.gov.tr, koordinasyon@genel-is.org.tr