ეს კამპანია დასრულდა.ტაილანდი - “Yachiyoda”-მ უნდა აღუდგინოს უფლებები გათავისუფლებულ პროფკავშირის წევრებს

ტაილანდის ინდუსტრიული შრომის კონფედერაციასთან (CILT) და IndustriaLL- თან თანამშრომლობით, ეს უკანასკნელი წარმოადგენს 50 მილიონ დასაქმებულ ადამიანს 140 ქვეყნის სამთო, ენერგეტიკისა და წარმოების სექტორში და ამასთან არის გლობალური სოლიდარობის ძალა, რომელიც იბრძვის უკეთესი სამუშაო პირობებისა და პროფკავშირების უფლებებისთვის მთელს მსოფლიოში.

2020 წლის ივნისში, შპს. „Yachiyoda Alloy Wheel Co”-მ გაათავისუფლა ტაილანდის ინდუსტრიული შრომის კონფედერაციის 32 წევრი, რადგან მათ უარი განაცხადეს გაყოლოდნენ კომპანიის მითითებას და გამოეყენებინათ 62%-იანი ფონდი, მაშინ როდესაც კომპანიის მუშაობა შეჩერებული იყო 4 კვირით, 2020 წლის მაისში. 2020 წლის სექტემბერში, კომპანიამ შეუჩერა კონტრაქტი პროფკავშირის 5 ლიდერს, მათ შორის პიჩეცაკ კანსორნს, საქაჩაი სრიტანაიასა და სარაუტ სუნორნკუმს. ეს ადამიანები ადანაშაულებდნენ პროფკავშირს იმ საკითხთან დაკავშირებით რომ ის მითითებას აძლევდა თავის წევრებს რომ გორგოლაჭიანი პროდუქტების გამოწვით გარემოს დაბინძურება მოეხდინათ. პროფკავშირმა უარყო ეს უსაფუძვლო ბრალდება. კომპანიამ კი დაჟინებით განაცხადა რომ ეს არ სურდა პროფკავშირს.
თქვენი შეტყობინება გაიგზავნება შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე :
bchankanit@yachiyoda.com, hr@yachiyoda.com, Piyaworn@chankaseminter.com