ประเทศของคุณ :ประเทศไทย: โยชิโยดะต้องคืนสถานะให้สมาชิกสหภาพที่ถูกปลด

อยู่ในความร่วมมือกับสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ IndustriALL ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานกว่า 50 ล้านคนใน 140 ประเทศที่ทำงานในภาคส่วนเหมืองแร่ พลังงาน และการผลิต และเป็นกำลังร่วมแรงร่วมใจระดับโลกในการต่อสู้เพื่อสภาพการทำงานที่ดีขึ้นและสิทธิของสหภาพแรงงานทั่วโลก

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด ได้ทำการปลดสมาชิกสหภาพแรงงาน 32 คนที่อยู่ในสังกัดของสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากนักสหภาพเหล่านี้ปฏิเสธการปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทในการสมัครกองทุนเยียวยา 62% หลังกิจการของบริษัทถูกระงับเป็นเวลา 4 สัปดาห์ระหว่างพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทได้ทำการเลิกจ้างผู้นำสหภาพ 5 คน รวมถึง Pichetsak Kansorn Sakchai Sritanai และ Sarawut Sunornkum โดยบริษัทกล่าวหาสหภาพว่าสั่งให้สมาชิกทำให้ผลิตภัณฑ์ล้อในเบ้าหลอมเกิดการปนเปื้อน สหภาพปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงดังกล่าว บริษัทยืนกรานว่าไม่ต้องการให้มีสหภาพ
ข้อความของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมล์ต่อไปนี้ :
bchankanit@yachiyoda.com, hr@yachiyoda.com, Piyaworn@chankaseminter.com