Tato kampan je nyní uzavrená.Ukrajina: Podpořte boj pracovníků za pracovní a odborová práva

Ve spolupráci s Federací odborových svazů Ukrajiny (Федерація професійних спілок України -ФПУ).

Ukrajinský parlament přijal 19. července návrh zákona 5371, který ruší pracovní práva pro 94% ukrajinských pracovníků. Zákon zavádí extrémní liberalizaci pracovních vztahů, znevýhodňuje zaměstnance všech mikropodniků, malých a středních podniků a připraví je o ochranu odborů. Ukrajinské odbory protestují proti tomuto protiodborovému návrhu zákona aktivně již dva roky. Navzdory mnoha varováním od Mezinárodní odborové konfederace, Evropské odborové konfederace a Mezinárodní organizace práce upozorňujícím na neslučitelnost tohoto zákona s principy a normami evropské legislativy, úmluvami Mezinárodní organizace práce a závěry vědců a odborníků ukrajinský parlament tento zákon přijal. Mezi důsledky přijetí takovéhoto zákona bude patřit masivní porušování pracovních práv a další odchod nejkvalifikovanější ekonomicky aktivní části ukrajinské populace z Ukrajiny. Současná situace je o to komplikovanější, že probíhá během ruské agrese na Ukrajinu.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
Letter@apu.gov.ua, 1545@ukc.gov.ua, zsmfa@mfa.gov.ua, stefanchuk-r@rada.gov.ua, labourstart.fpsu@gmail.com