This campaign is now closed.Ukraina: Wspieraj walkę pracowników o prawa pracownicze i związkowe

In partnership with Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU).

19 lipca 2022 r. ukraiński parlament przyjął projekt ustawy 5371, który zniósł prawa pracownicze dla 94% ukraińskich pracowników. Ustawa ta wprowadza skrajną liberalizację stosunków pracy, dyskryminuje pracowników wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozbawia ich ochrony pracowniczej i związkowej. Związki zawodowe Ukrainy przez dwa lata aktywnie sprzeciwiały się promowaniu tego antypracowniczego projektu ustawy. Mimo licznych ostrzeżeń ze strony Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy o niezgodności tego projektu ustawy z zasadami i normami prawa europejskiego, konwencjami MOP, wnioskami naukowców i ekspertów, Parlament Ukrainy ją przyjął. Wśród konsekwencji przyjęcia takiej ustawy będzie masowe łamanie praw pracowniczych i dalsze wyjazdy z Ukrainy najbardziej wykwalifikowanej, aktywnej zawodowo części ludności. Sytuację komplikuje krwawa wojna rozpoczęta przez rosyjskiego agresora z narodem ukraińskim.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
Letter@apu.gov.ua, 1545@ukc.gov.ua, zsmfa@mfa.gov.ua, stefanchuk-r@rada.gov.ua, labourstart.fpsu@gmail.com