Tato kampan je nyní uzavrená.Německo: Ameos vyhazuje pracovníky a odmítá kolektivní vyjednávání


Ve spolupráci s ver.di, německou odborovou konfederací s téměř 2 miliony členy působícími ve více než tisících různých profesí a pracujícími ve službách nebo souvisejících odvětvích jako zdravotnictví, sociální služby, školství, umění, kultura a média, a s EPSU - the European Public Service Union odbory zastupujícími 8 milionů evropských pracovníků ve veřejných službách.

Pracovníci společnosti Ameos, korporace provozující soukromé komerční nemocnice, požadují spravedlivé mzdy zabezpečené kolektivní smlouvou. Například v Sasku-Anhaltsku, v jedné ze spolkových zemí na východě Německa, dostává zdravotní sestra o 500 eur méně než její kolegyně pracující na stejné pozici v jiné nemocnici. Společnost Ameos ale odmítá s odborovou konfederací ver.di podepsat kolektivní smlouvu. Po masivní, časově omezené stávce v listopadu vyhodila společnost bez varování 14 pracovníků a dalším 800 pracovníkům vyhrožuje propuštěním, budou-li ve stávce pokračovat. Pracovníci nyní vstoupili do neomezené stávky. Bojují za lepší mzdy. Adekvátní ohodnocení může také pomoci zajistit více lidí do zdravotnických profesí. Prioritou pro daný region musí být spravedlivý systém zdravotní péče, ne výše zisku. Pracovníci ve svém boji potřebují podporu. Prosím, připojte se k nám a zašlete protestní e-mail regionálnímu výkonnému řediteli Frank-Ulrichovi Wienerovi a předsedovi představenstva společnosti Ameos dr. Axelovi Paegerovi.

Podívejte se na video
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
info@ameos.ch