Kampanjen er avsluttet.Brasil: Stopp fagforeningsfiendtlige angrep i São Paulo

I partnerskap med SINDSEP, kommuneansattes fagforening i São Paulo og Public Services International - PSI, den globale fagorganisasjonen for alle som leverer offentlige tjenester. PSI omfatter 700 fagforbund som representerer 30 millioner arbeidstakere i 154 land

I begynnelsen av pandemien skrev lokale medier i São Paulo om helsearbeidere som rapporterte at det var irregulære hendelser og brudd på grunnleggende helsestandarder, og at dette førte til omfattende smitte blant helsearbeidere.

Svaret fra de lokale helsemyndighetene var å systematisk begrense journalistenes tilgang til informasjon, og å straffe arbeidstakerne som snakket med media. Fem sykepleiere ble forflyttet til sykehus langt hjemmefra.

Støtt SINDSEPs krav om respekt for helsearbeidere, at det må bli slutt på fagforeningsfiendtlige handlinger og at det må være åpenhet rundt hvordan pandemien håndteres.
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
covid19@sindsep-sp.org.br