Táto kampaň už skončila.Brazília: Zastavte útoky proti odborom v São Paulu!

  
V spolupráci s organizáciou SINDSEP, odborovým zväzom komunálnych pracovníkov São Paula, a Public Services International – PSI, celosvetovou odborovou federáciou zamestnancov zabezpečujúcich verejné služby. Organizácia PSI združuje 700 odborových zväzov zastupujúcich 30 miliónov pracovníkov v 154 krajinách.

Na začiatku pandémie miestne média v São Paulu poskytli priestor pracovníkom z prvej línie boja proti epidémii, ktorí upozorňovali na nezrovnalosti a porušovanie základných noriem bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré viedlo k rozšíreniu nákazy medzi pracovníkmi nemocnice vrátane zdravotníkov a pracovníkov upratovacích služieb, údržby a bezpečnosti. Reakciou člena mestskej rady pre zdravotníctvo bolo systematické obmedzovanie prístupu novinárov k informáciám a identifikácia a perzekúcia pracovníkov, ktorí prehovorili do médií. Päť členov ošetrovateľského personálu bolo v rámci bezprecedentných a neodôvodnených represií a pod zámienkou núdzového stavu presunutých na pracoviská ďaleko od ich domovov. Pripojte sa k organizácii SINDSEP a jej požiadavkám na rešpekt voči zdravotníkom, na ukončenie praktík zameraných proti odborom a na transparentnosť v riadení reakcie na pandémiu.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
covid19@sindsep-sp.org.br