Kampanjen er avsluttet.Kirgisistan: Stopp presset på fagforeningene

I partnerskap med International Trade Union Confederation (ITUC), International Union of Food Workers (IUF), IndustriALL global union og Building and Wood Workers International (BWI).

De siste to årene har fagbevegelsen i Kirgisistan slåss mot et lovforslag om fagforeninger. Lovforslaget skrenker inn hva fagforeningene kan drive med, dikterer organisasjonsstrukturen og legger fagforeningene under statens kontroll.

Fagbevegelsen har hatt flere protestaksjoner. Som svar har myndighetene satt i gang rettssaker mot fagforeningsledere og fjernet dem fra vervene sine. Fagforeningsledere fengsles, avhøres hele tida, blir utsatt for provokasjoner og press. Fagforeningskontorer og hjemmene til ledere er ransaket og myndighetene har tatt over kontroll av bankkontoer.

Støtt fagbevegelsens krav ved å sende protest til presidenten, regjeringen og parlamentet i Kirigisistan!
Meldingen din vil bli sendt til følgende e-postadresser:
okmot@mail.gov.kg, pisma@mail.gov.kg, ombudsman@inbox.ru, profsouz_kg@mail.ru