Cuộc vận động này xong.Kyrgyzstan: Ngừng tạo áp lực lên công đoàn

In partnership with the International Trade Union Confederation (ITUC), the International Union of Food Workers (IUF), IndustriALL global union and Building and Wood Workers International (BWI).

Trong vòng hai năm qua, công đoàn của Kyrgyzstan đã đấu tranh chống lại Luật “Về Công Đoàn”. Dự luật hạn chế đáng kể phạm vi hoạt động của công đoàn, quy định cơ cấu bên trong của công đoàn và đặt công đoàn dưới sự kiểm soát của các cơ quan nhà nước. Công đoàn của Kyrgyzstan đã tổ chức các hoạt động biểu tình chống lại việc ban hành dự luật. Để đáp trả, chính quyền đã mở các vụ án hình sự đối với những nhà lãnh đạo biểu tình của công đoàn và cách chức họ dựa trên các cáo buộc chống đối. Các nhà lãnh đạo công đoàn và nhà hoạt động đã trở thành những đối tượng bắt giữ, liên tục bị thẩm vấn, khiêu khích và gây áp lực. Các văn phòng và nhà riêng của lãnh đạo công đoàn đã bị lục soát, đồng thời các tài khoản ngân hàng của công đoàn cũng bị vô hiệu hóa. Hãy hỗ trợ yêu cầu từ phía công đoàn bằng việc gửi thông điệp biểu tình đến Tổng Thống, Chính Phủ và Quốc Hội của Kyrgyzstan.
Thư của bạn sẽ dược gửi dến địa chỉ email này:
okmot@mail.gov.kg, pisma@mail.gov.kg, ombudsman@inbox.ru, profsouz_kg@mail.ru