Tato kampan je nyní uzavrená.Jednejme okamžitě, pomozme osvobodit Cihana Erdala!

Ve spolupráci s kanadskou odborovou unií zaměstnanců veřejného sektoru Canadian Union of Public Employees - CUPE, největší odborovou unií v Kanadě.

Cihan Erdal, člen odborové organizace CUPE 4600, je od září 2020 nespravedlivě vězněn v Turecku. CUPE vyvíjí tlak na kanadskou vládu, aby podpořila Cihana, který se připravuje na květnový soud, a jednala o jeho propuštění a bezpečném návratu domů do Kanady.

Cihan je členem odborové unie zaměstnanců veřejného sektoru Canadian Union of Public Employees, sociolog, akademický pracovník, výzkumný pracovník v oblasti mládeže, mírový a LGBTI+ aktivista. Je doktorandem Carletonské univerzity v Kanadě.

Cihan byl zadržen před 7 měsíci v Istanbulu, kde vedl svůj výzkum. Osm dní byl držen v podzemní cele nápravného zařízení bez přístupu čerstvého vzduchu a denního světla, než byl přemístěn do vězení v Ankaře.

Jeden měsíc byl umístěn na samotce. Svoji celu mohl opustit na jednu hodinu denně. Přístup ke knihám, školním materiálům a právní podpoře měl striktně zakázán.

Cihan byl uvězněn na základě skutečnosti, že byl před 7 lety členem turecké Lidově demokratické strany (HDP). Tato strana, která byla a je naprosto legální politickou stranou, se staví proti mnoha krokům současné turecké vlády. A jaké jsou důkazy proti Cihanovi? Dva posty na sociálních médiích.

Přes 30 mezinárodních organizací a více než 2500 akademických pracovníků zveřejnilo prohlášení na podporu jeho propuštění. Jeho kolegové a přátelé organizují akce v Německu, Brazílii, Kanadě, Francii, Řecku a Turecku.

Následujících několik týdnů bude rozhodujících. Potřebujeme, aby se případ Cihana stal naprostou prioritou turecké vlády a žádáme od ní, aby konala.

Celostátní předseda unie CUPE Mark Hancock a její celostátní finanční sekretář Charles Fleury
zaslali dopis ministru zahraničí Marcu Garneauovi se třemi konkrétními žádostmi k jednání a s opakující žádostí z minulého podzimu, aby Kanada vystoupila v prospěch pana Erdala. Vy můžete pomoci tím, že připomenete ankarskému státnímu zástupci, tureckému ministrovi spravedlnosti a tureckému prezidentovi závazek jejich země dodržovat lidská práva a přesvědčit je tím k propuštění Cihana a umožnit tak jeho návrat domů.

Naše solidarita pomůže dostat Cihana bezpečně domů.
Vaše zpráva bude odeslána na následující e-mailové adresy:
marc.garneau@parl.gc.ca,embassy.ottawa@mfa.gov.tr,diabgm@adalet.gov.tr,info@adalet.gov.tr,freecihanerdalca@gmail.com